slovensky English

Poskytujem profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby už viac ako 30 rokov. Spolupracujem s odborníkmi danej oblasti prekladu ako aj so zahraničnými editormi. Dôraz kladiem na vysokú kvalitu, dostupné ceny a dodržiavanie termínov.
Som zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR ako prekladateľka anglického/slovenského jazyka pod ev.č. 970139.
Poskytujem preklady opatrené úradnou okrúhlou pečiatkou.

Preklady a tlmočenie

Preklady

Poskytujem:
 • preklady bežných a odborných textov (právne, ekonomické, medicínske a iné)
 • preklady osobných dokumentov opatrené úradnou pečiatkou
 • expresné preklady do 2, 12, 24 hodín bez príplatku
 • texty prekladov prijímam a posielam podľa dohody: osobne, e-mailom, kuriérom
 • preklady konzultujem e-mailom, telefonicky, cez skype
 • preklady v rôznych programoch podľa zadania klienta: Word, Excel, Power Point
 • online bezplatnú cenovú kalkuláciu do 24 hodín

Tlmočenie

Poskytujem konzekutívne a simultánne tlmočenie na rôznych podujatiach, napr.:
 • obchodné rokovania
 • konferencie
 • prednášky
 • školenia
 • obchodné cesty
 • tlmočenie diskusných skupín

Cenník

Cenník zohľadňuje odbornosť a časovú náročnosť jednotlivých prekladov. Ceny sú konečné, bez ďalších nákladov spojených so spracovaním textov, či expresnosti. Poskytujem množstevné zľavy.

Typ prekladu Cena
Bežný preklad od 12 € do 17 € / za normostranu
Preklad s úradnou pečiatkou od 15 € do 20 € / za normostranu
Tlmočenie od 25 € / hodina

Referencie

 • advokátske kancelárie Asociácia kožušníkov Slovenska Colné riaditeľstvo SR Danfoss Slovensko Datavard s.r.o. Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. Energotel a.s. EXE a.s. Exeltis Slovakia s.r.o. Fulbright Commission Heineken Slovensko Iberdrola INDRA Sistematic Istrokapitál Slovensko, a.s. Kanadská obchodná komora Konica Minolta Slovensko Ladeepharma Slovakia s.r.o. Ministerstvo financií SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo zdravotníctva SR Najvyšší kontrolný úrad SR Národná banka Slovenska Pamiatkový úrad SR Právne centrum s.r.o. Psychodiagnostika a.s. Slovenská plavba a prístavy a.s. Slovenská správa ciest Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stada Pharma Slovakia, a.s., Technická univerzita v Košiciach Tempest a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. Úrad verejného zdravotníctva Úrad vlády SR Vienna House Easy Bratislava Všeobecná úverová banka VÚDPaP Železnice Slovenskej republiky