O mne - Preklady a tlmočenie, PhDr. Kristína Limbecková
Poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby. Zárukou kvality prekladateľských služieb je spolupráca s odborníkmi a so zahraničnými editormi.
Pri snahe o najvyššiu kvalitu udržujem prijateľné ceny.

O mne

Vzdelanie:

Filzofická fakulta UK, Bratislava
Odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický a ruský jazyk

Prax:

30-ročná prax v prekladaní a tlmočení pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby na základe živnostenského listu
menovanie za úradnú prekladateľku anglického/slovenského jazyka - zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR

Členstvo:

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL),
Asociácia prekladateľov Írska (ITIA)