Cenník - Preklady a tlmočenie, PhDr. Kristína Limbecková
Poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby. Zárukou kvality prekladateľských služieb je spolupráca s odborníkmi a so zahraničnými editormi.
Pri snahe o najvyššiu kvalitu udržujem prijateľné ceny.

Cenník

1. Odmeny za preklady a tlmočenie s úradnou pečiatkou podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, Vyhláška MS SR č. 491 z 23. 8. 2004

2. Odmeny za preklady a tlmočenie bez úradnej pečiatky sa stanovujú dohodou v závislosti od náročnosti textu a rýchlosti vyhotovenia